Lo lắng tột cùng vì con không giống bố

Giờ tôi luôn sống trong tâm trạng lo lắng bởi con tôi không có nét gì giống chồng. Và rất sợ rằng đó là kết quả của đêm tôi đi quá giới hạn với người ấy.