Giá chung cư giảm sau thảm họa Carina Plaza?

Thảm họa cháy chung cư Carina khiến tâm lý người mua chung cư trở nên e ngại, xuất hiện luồng ý kiến cho rằng, giá chung cư sẽ giảm trong tương lai.