Nhiều nhà xưởng xây dựng trái phép, chính quyền ngó lơ?

Hàng loạt nhà xưởng xây trên diện tích đất thuộc "khu dân cư, dịch vụ thương mại thị trấn Ninh Giang" tồn tại trong nhiều năm gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên không hề được xử lý.