'Lận đận' nghề chăm sóc bệnh nhân tâm thần

Ngay cả chính bác sĩ chuyên khoa tâm thần, đôi khi cũng không muốn nhắc đến nghề nghiệp chính của mình trong các cuộc giao tiếp, bởi họ sợ vẫn sợ bị kỳ thị...