Câu chuyện về luật nhân quả

Cuộc sống luôn là một chuỗi triết lí để ta suy ngẫm. Mẩu chuyện dưới đây thức tỉnh sâu tới lương tâm người đọc.