Phấn hoa thực sự chữa được bệnh gì?

Lâu nay, nhiều người vẫn tin rằng phấn hoa rất tốt cho cơ thể con người. Phấn hoa tốt ra sao? Nó có thể chữa được bệnh gì và có an toàn thực sự hay không?